Úvod O nás Denník Kniha návštev e-Shop Ako pomôcť Viac Kontakt

Seminár o veľkých šelmách na úrovni populácií

Ako súčasťou projektu Európskej komisie (EK) k zvyšovaniu povedomia verejnosti o veľkých šelmách sa 11. februára v Bratislave konal seminár "Veľké šelmy – navrhované usmernenie EK, aktuálne otázky v Českej republike a na Slovensku". Seminár pripravilo Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci s českým ministerstvom, Štátnou ochranou prírody SR a v súčinnosti s p. Valeriou Salvatori z Inštitútu aplikovanej ekológie v Ríme. Ako jediná slovenská mimovládna organizácia sme boli pozvaní aj my.

Cieľom projektu je:

(a) v krajinách výskytu veľkých šeliem zvýšiť všeobecnú informovanosť občanov o tejto problematike,
(b) zlepšiť chápanie otázok ochrany veľkých šeliem vo väzbe na EU smernicu o biotopoch a
(c) podporiť diskusiu o novom usmernení pre veľké šelmy na úrovni populácií, ktoré bolo prezentované dňa 21. februára 2007 počas zasadnutia vedeckej skupiny pre smernicu o biotopoch.

Hlavnou myšlienkou seminára bolo zdôrazniť to, že susediace krajiny majú spoločné populácie medveďa, vlka a rysa. Napríklad až 40 percent vlkov máme spoločných so susednými štátmi. Znamená to, keďže vlčie svorky majú teritóriá veľké desiatky až stovky kilometrov štvorcových, častokrát prekročia hranicu a preto sa raz pohybujú na Slovensku inokedy napríklad v Poľsku. Čo sa deje v jednej krajine, vrátane ochrany, odstrelu aj iných opatrení, má vplyv aj na druhú. Medzinárodná spolupráca a plánovanie, takisto aj vzájomná výmena odborných poznatkov, sú preto veľmi dôležité.

Valeria Salvatori pochválila, že sa pripravujú väčšie projekty zaoberajúce sa šelmami na Slovensku aj v Čechách a už existuje určitá spolupráca. Hoci boli momenty, keď sa odbočovalo od témy k polemike ako stále preberaným otázkam počtov či odstrelu medveďov na Slovensku, napriek tomu sa zástancovia poľovníctva a radikálnejší environmentalisti zhodli na viacerých veciach. Naším prispevkom k diskusii sme chceli pripomenúť účastníkom, že riešenie problémov spojených s prítomnosťou veľkých šeliem nie je len otázkou odstrelu versus ochrany, ale je potrebná prevencia a osveta.

Naviac, ako bolo spomenuté v niektorých prezentáciách, zatiaľčo ochranári sa hádajú s poľovníkmi o podmienkach lovu, nastúpia potenciálne vážnejšie problémy pre prírodu spojené s budovaním diaľníc či rozvojom obcí a centier cestovného ruchu. Vyjadrili sme náš záujem konštruktívne prispieť a zúčastniť sa projektu plánovaného Štátnou ochranou prírody SR orientovaného na výskum a manažment medveďa.