Úvod O nás Denník Kniha návštev e-Shop Ako pomôcť Viac Kontakt

Medvede v médiách 2008

Podobne ako v iných prípadoch, nemusí byť všetko o medveďoch opísaných v médiách úplne či pravdivo. Televízne a novinové správy sú častokrát senzácie chtivé a jednostranné. Bulvár sa niekedy zdá byť krvilačnejší než šelmy, inokedy sú medvede prezentované ako rozkošné hračky. Nie vždy sú na vine novinári, ale obmedzené či chybné informácie.

Vytvorili sme špeciálnu časť stránky určenú pre správy a komentáre, ktorá vám dodá kompletnejší a presnejší obraz. Zisťujeme okolnosti jednotlivých prípadov ako aj to, či sú uvedené fakty správne podľa rôznych dostupných zdrojov. Téma šeliem bude asi vždy kontroverzná, budú rôzne názory a niektoré veci sa nedajú presne zistiť. Podľa nás je podstatné pridŕžať sa najspoľahlivejších informácií, ktoré sú k dispozícii, aby si každý mohol vytvoriť svoj názor na základe niečoho, čo má opodstatnenie.

Medvedica s mladými na Zamkovského chate (jar 2008)

Koncom marca 2008 sa v médiách rozšírila správa, že na Zamkovského chatu chodí opäť medvedica aj s mladými. Keďže v reportáži (napr. TV Markíza, 27.3.08) chýbali podstatné informácie, chceli by sme ich doplniť.

Tieto návštevy boli už tradičné z minulého roku, keď sme na jeseň ponúkli chatárke p. Kalinčíkovej pomoc formou financovania elektrického oplôtka. Ten však bohužiaľ nebol inštalovaný, kedže nevedeli, že sa to dá, aj keď je ešte sneh, nečakali medveďa "tak skoro" a tiež im vypadol zdroj energie. Tak sme sa vybrali preskúmať situáciu. Keď sme prišli na chatu v stredu 2.4.2008, na potešenie sme zistili, že oplôtok sa im podarilo sfunkčniť a tak zo strany kuchyne a skladu bol objekt zabezpečený. Taktiež v ten deň sme sa stretli so zástupcami Štátnych lesov TANAPu, kde sme ponúkli spoluprácu pri aplikovaní preventívnych opatrení. Viac ...


"Medvede budú nervóznejšie" (február 2008)

Ako súčasťou projektu Európskej komisie (EK) k zvyšovaniu povedomia verejnosti o veľkých šelmách sa 11. februára v Bratislave konal seminár "Veľké šelmy – navrhované usmernenie EK, aktuálne otázky v Českej republike a na Slovensku". Seminár pripravilo Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci s českým ministerstvom, Štátnou ochranou prírody SR a v súčinnosti s p. Valeriou Salvatori z Inštitútu aplikovanej ekológie v Ríme. Ako jediná slovenská mimovládna organizácia sme boli pozvaní aj my. Počas obedňajšej prestávky sa konala tlačová konferencia. Následne vyšli články v médiách, ktoré sa venovali viac tlačovej konferencii ako samotnému semináru a kde sme si všimli niektoré nepresnosti.

Napríklad v denníku Sme (utorok 12. februára) bolo tvrdenie, že "Slovenská populácia medveďa hnedého je najväčšia v strednej a východnej Európe" a "medveďov, vlkov a rysov je na Slovensku najviac v strednej a východnej Európe". Bolo síce správne uvedené v článku, že u nás sa súčasne odhaduje 800 medveďov, avšak sú krajiny, kde ich žije oveľa viac napr. v Rumunsku je to 5000 až 6000. Ani vlkov a rysov nemáme rekordné počty. Okrem Rumunov, Poliaci aj iní ich majú viac ako my.

Avšak seminár nebol určený na diskutovanie o stále preberaných otázkach počtov či odstrelu šeliem v jednotlivých krajinách. Hlavnou myšlienkou bolo zdôrazniť to, že susediace krajiny majú spoločné populácie medveďa, vlka a rysa. Ako bolo uvedené v samotnom denníku Sme, dňa 30. januára, až 40 percent vlkov máme spoločných so susednými štátmi. Znamená to, keďže vlčie svorky majú teritóriá veľké desiatky až stovky kilometrov štvorcových, častokrát prekročia hranicu a preto sa raz pohybujú na Slovensku inokedy napríklad v Poľsku. Čo sa deje v jednej krajine, vrátane ochrany, odstrelu aj iných opatrení, má preto vplyv aj na druhú. Medzinárodná spolupráca a plánovanie, takisto aj vzájomná výmena odborných poznatkov, sú veľmi dôležité. Keďže šelmy na Slovensku, v ČR a Poľsku sú súčasťou jednej, západokarpatskej populácie, hovoriť o "slovenskej populácii medveďa" je nezmysel.

V článku v Sme z 12. februára, nebol spomenutý samotný seminár. Napriek tomu, že tam boli k dispozícii desiatky odborníkov na veľké šelmy z rôzných krajín, autorka dala slovo ekológovi p. Sanigovi, ktorý sa venuje predovšetkým ornitológii a stretnutia sa ani nezúčastnil. Jeho stále opakované tvrdenia o "nervóznych" medveďoch, ako sa uvádza v názve článku, vychádzajú z pozorovaní v okolí Starých hôr, nemajú nič spoločné s iniciatívou, ktorá má podporovať predovšetkým medzinárodne myslenie v rámci Európskej únie.

Upozornili sme redakciu Sme na nepresnosti v článku a dostali sme rýchlu a úprimnú odpoveď od autorky:

"Reagujem na mail, ktorý ste nám do redakcie poslali. Mrzí ma, že článok z konferencie nevystihol podstatu a uvedomujem si vlastnú chybu pri ňom. Máte pravdu, že väčšina informácií čerpala z tlačovej konferencie."