Úvod O nás Denník Kniha návštev e-Shop Ako pomôcť Viac Kontakt

Súťaž 2008

"Baran sýty a Vlk celý!"

Milí žiaci, učitelia, vedúci krúžkov,

ďakujeme Vám za účasť v súťaži "Baran sýty a vlk celý!". Bolo veľmi ťažké vybrať výhercu v tejto súťaži, keďže všetci účastníci sa veľmi snažili. Zhodnotili sme preto množstvo, vhodnú farbu aj kvalitu látky na tento účel.
1. miesto - žiakov 6.A. zo ZŠ Spišského Hrušova pozývame na návštevu salaša spojenú s výkladom aj praktickou exkurziou
2. miesto - žiaci zo ZŠ s MŠ I. Krasku Trnava - posielame im sošku vlka od našeho anglického partnera The Wolves and Humans Foundation.

Ďakujeme za ochotu a úsillie všetkým účastníkom a ich učiteľom:

 • žiaci krúžku Strom Života zo ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom
 • žiaci ZŠ Hradná Liptovský Hrádok
 • žiaci ŠZŠ Liptovský Hrádok
 • žiaci ekologického krúžku ZŠ Margecany
 • žiaci 6.A. zo ZŠ Spišský Hrušov
 • deti ŠKD ZŠ z MŠ Soblahov
 • žiaci ZŠ Dostojevského Poprad
 • ZŠ s MŠ I. Krasku Trnava
 • Všetkým žiakom posielame samolepky a pohľadnice a učiteľom naše metodické brožúrky o vlkoch a medveďoch.

  Zástavky - fladry sme inštalovali na prvom salaši v Jamníku, kde budeme monitorovať predátorov a účinnosť tohto preventívneho opatrenia. Zvýšilo nám dostatok zástavok na ďalšie salaše, na ktoré ich budeme podľa potreby postupne inštalovať. Uvítame možnú spoluprácu kolektívov žiakov, krúžkov aj pri monitorovaní salašov. Zároveň ponúkame zaškolenie všetkým, ktorí by mali záujem podieľať sa ďalej na tomto projekte a pomôcť pri praktickom inštalovaní fladrových oplotkov na salašoch vo svojom okolí.

  Prajeme všetkým účastníkom krásne prázdniny a tešíme sa na vás pri ďalších aktivitách.

  S pozdravom

  Mgr. Svetlana Beťková
  Education and public relations


  Propozície súťaže 2008 "Baran sýty a Vlk celý!"

  Súťaž organizuje Spoločnosť pre výskum, vzdelávanie a spolužitie
  s prírodou, s podporou The Wolves and Humans Foundation
  a Tour Central c/o 1% For the Planet.