Úvod O nás Denník Kniha návštev e-Shop Ako pomôcť Viac Kontakt

Medvedica s mladými na Zamkovského chate

Koncom marca 2008 sa v médiách rozšírila správa, že na Zamkovského chatu chodí opäť medvedica aj s mladými. Keďže v reportáži (napr. TV Markíza, 27.3.08) chýbali podstatné informácie, chceli by sme ich doplniť.

Tieto návštevy boli už tradičné z minulého roku, keď sme na jeseň ponúkli chatárke p. Kalinčíkovej pomoc formou financovania elektrického oplôtka. Ten však bohužiaľ nebol inštalovaný, kedže nevedeli, že sa to dá, aj keď je ešte sneh, nečakali medveďa "tak skoro" a tiež im vypadol zdroj energie. Tak sme sa vybrali preskúmať situáciu. Keď sme prišli na chatu v stredu 2.4.2008, na potešenie sme zistili, že oplôtok sa im podarilo sfunkčniť a tak zo strany kuchyne a skladu bol objekt zabezpečený. Taktiež v ten deň sme sa stretli so zástupcami Štátnych lesov TANAPu, kde sme ponúkli spoluprácu pri aplikovaní preventívnych opatrení.


Podľa naších zistení a pozorovaní, odvtedy ako bol eletrický oplôtok znovu inštalovaný, je plne funkčný pri zabránení vstupu medveďom, ak sa správne používa. Toto vieme aj zo skúsenosti z iných krajín. V Poľskej časti Tatier sa problémy s medveďmi značne redukovali využívaním elektrických oplôtkov okolo kontajnerov s odpadom, objektov atď. V Rakúsku aj Poľsku úspešne používajú aj gumové projektily na odplašenie medveďov, ktoré sú najefektívnejšie hneď na začiatku procesu synantropizácie.

Keďže neboli vykonané potrebné opatrenia včas, medvedica s mláďatami v okolí Zamkovského chaty je už značne synantropizovaná (zvyknutá na ľudí). Preto súhlasíme so stanoviskom ŠOP SR a ŠL TANAPu v tom, že môže byť neskoro na to, aby tieto jedince svoje správanie zmenili a možno budú už stále hľadať príležitosti kŕmiť sa pri odpadkoch či skladoch s potravinami. Po preskúmaní okolností sme stopovaním zistili, že tieto medvede sa pohybujú aj na Hrebienku a v blízkosti Bílikovej chaty.

V prípade Zamkovského chaty bol problém aj v tom, ze keďže bolo viacej snehu, ktorý sa postupne topí, treba eletrický oplôtok znižovat a upraviť tak, aby medveď nepodliezol. Je to normálne opatrenie, ale potrvá nejaký čas, kým si ľudia zvyknú ako správne oplôtok používať. To však tu neurobili - napríklad dňa 14.4.2008 bol meter vysoký otvor medzi spodným okrajom oplôtku a snehom.

Je dôležité si uvedomiť, že ak sa tento prípad aj vyrieši odchytom medveďov, nerieši sa tým celková situácia. Chata, ktorá je umiestnená v lesnatom prostredí uprostred hôr ako táto, je v podstate v prirodzenom biotope medveďa. Ak tam bude dostupný zdroj potravy, môžu sa tam onedlho objaviť ďalšie jedince. Chatári by si mali uvedomiť, že je treba mať opatrenia pripravené vopred, aby sa medvede odplašili hneď na začiatku a vôbec sa ku potrave od ľudí nedostali, a tým sa v budúcnosti predišlo podobným problémom. Je tiež nevyhnutné poučovať verejnosť vrátane majiteľov, zamestnancov hotelov a turistov o tom, že je nežiadúce akoukoľvek formou prikrmovať medvede.

V Demänovskej doline, kde boli početné problémy so synantropnými medveďmi v 90-tych rokoch, sa dokázala pri správnom nakladaní s odpadmi a ich zabezpečení vyriešit bezpečnosť návštevníkov, popri tom sa urobil poriadok v okolí umiestnenia a skladovania odpadov.