Úvod O nás Denník Kniha návštev e-Shop Ako pomôcť Viac Kontakt

Financujeme zabezpečenie odpadkov pred medveďmi

V roku 2008 pokračujeme s ponukou pre využitie možností, ktoré poskytuje rozbehnutý projekt BEARS, sponzorovanom Alertis (fund for bear and nature protection).

Cieľom tejto ponuky je hlavne zabezpečenie odpadkov v rekreačných oblastiach ako aj podhorských a horských sídlach tak, aby sa k nim medvede nedostali.

V mnohých kútoch sveta s výskytom medveďa v blízkosti ľudských obydlí je častým problémom to, že si medvede zvyknú na ľahko dostupnú potravu získanú z nesprávne uloženého odpadu a potravín. Ak si na to medveď zvykne, môže sa stať nebezpečným pre človeka a hrozí mu odstrel alebo odchyt.

V spolupráci s firmou Ferrum Line dáme na objednávku vyrobiť kontajner, navrhnutý podľa kanadského modelu na zabezpečenie odpadkov tak, aby sa k nim medveď nedostal. V rámci nášho projektu BEARS je možné využiť finančné prostriedky aj na iné spôsoby zabezpečenia odpadkov proti vniknutiu medveďom napríklad na uzatvorenie prístreškov, skladov, inštaláciu elektrických oplotení a ďalšie možnosti. Príklady môžete vidieť v prvej fáze projektu v roku 2OO7, kedy sme zabezpečili niekoľko objektov.

Ponuka je určená pre právnické ako aj fyzické osoby vlastniace rekreačné alebo stravovacie zariadenia, ktoré majú negatívne skúsenosti s neželanými návštevami medveďov na odpadkoch, taktiež Obecným úradom a tiež štátnej správe odpadového hospodárstva príslušných Obvodných úradov životného prostredia. V prípade hotelov a ďalších komerčných zariadení, je spolupráca formou spolufinancovania, ak sa jedná o neziskové inštitúcie alebo obce, poskytneme prijateľné podmienky.


V prípade záujmu nás kontaktujte.