Úvod O nás Denník Kniha návštev e-Shop Ako pomôcť Viac Kontakt

Oplotenie kontajnerov

Podarilo sa urobiť poriadok s komunálnym odpadom v Harmanci, časti Strelnica. Obecný úrad a poslanec pán Ing. Štrbák v spolupráci so Spoločnosťou pre výskum, vzdelávanie a spolužitie s prírodou (SWS) zabezpečili oplotenie kontajnerov, okolo ktorých sa hromadil neporiadok. Tento nielen na pohľad nepotešil, ale keďže kontajnery sú pri bytovkách v tesnej blízkosti lesa, prilákali aj divé zvieratá vrátane medveďov. Práve tu si v nedávnej minulosti medveď zvykol kŕmiť sa odpadkami do takej miery, že musel byť odstrelený. Novoinštalované oplotenie má zamedziť vstupu medveďov, ako aj iných zvierat a tiež pomôcť udržať poriadok v okolí.

Spoločnosť SWS financovala oplotenie vďaka sponzorstvu od Alertis (fund for bear and nature conservation) v rámci svojho projektu B.E.A.R.S. – Vzdelávanie, informovanosť a výskum medveďov na Slovensku. Medzi hlavné ciele projektu patrí riešiť konkrétne problémy ľudí s medveďmi. Keďže medvede môžu byť nebezpečné v prípade, ak si zvyknú získať potravu od ľudí a pohybovať sa v blízkosti obydlí, SWS realizuje rôzne opatrenia ako tomu zabrániť. Spoločnosť pripravila prototyp kontajnera nedostupného medveďom, ktorý bol úspešne otestovaný s medveďmi v prírode aj zajatí. Jeden z nich bude inštalovaný na odpočívadle pri hlavnej ceste na Staré Hory. Projekt financuje napríklad aj elektrický oplotok okolo Zamkovskej chaty vo Vysokých Tatrách, kde od jari do jesene chodievala medvedica s troma mláďatami.

Dôležitou súčasťou projektu je vzdelávanie verejnosti, ako sa pomocou preventívnych opatrení dá vyhnúť problémom s medveďmi. Ľudia často z nevedomosti nechajú potravu dostupnú pre medvede, naviac v dobrom úmysle im niekedy hodia zbytky jedla. Takýmto správaním však bohužiaľ medveďom nepomôžu. Medveďa, ktorý sa raz naučí vyhľadávať potravu u ľudí, či z odpadkov, prípadne na salašoch alebo včelínoch, môže byť veľmi ťažké odnaučiť takému správaniu. Prevencia – aby k tomu nedošlo – je preto veľmi dôležitá.

Demänovská dolina v Nízkych Tatrách už dokázala pri správnom nakladaní s odpadmi a ich zabezpečení, ktoré boli prístupné medveďom, vyriešiť bezpečnosť návštevníkov, pritom mať poriadok v okolí umiestnenia a skladovania odpadov a v neposlednej miere poskytuje celkový estetický pohľad na okolie reštauračných a stravovacích zariadení v doline.

Harmanec bude ďaľším príkladom, že problémy s medveďmi sa dajú zodpovedným prístupom riešiť.