Home About Diary Visitors' book e-Shop How to help Links Contact

Enclosing containers

We have succeeded in getting communal waste in the Strelnica area of Harmanec cleared up. The Community Office together with coucillor Mr. Štrbák, in cooperation with us and funded as part of our waste management project supported by Alertis - fund for bear and nature conservation, arranged the fencing off of refuse bins, around which an unsightly mess often built up. This was not only unpleasant to look at but also, as the bins are next to blocks of flats right on the forest edge, attracts wild animals including bears. In the not too distant past a bear got used to feeding on refuse at this location to such an extent that it had to be shot. The newly installed fencing should prevent bears and other animals from getting access, as well as helping to keep the site tidier.

Spoločnosť SWS financovala oplotenie vďaka sponzorstvu od Alertis (fund for bear and nature conservation) v rámci svojho projektu B.E.A.R.S. – Vzdelávanie, informovanosť a výskum medveďov na Slovensku. Medzi hlavné ciele projektu patrí riešiť konkrétne problémy ľudí s medveďmi. Keďže medvede môžu byť nebezpečné v prípade, ak si zvyknú získať potravu od ľudí a pohybovať sa v blízkosti obydlí, SWS realizuje rôzne opatrenia ako tomu zabrániť. Spoločnosť pripravila prototyp kontajnera nedostupného medveďom, ktorý bol úspešne otestovaný s medveďmi v prírode aj zajatí. Jeden z nich bude inštalovaný na odpočívadle pri hlavnej ceste na Staré Hory. Projekt financuje napríklad aj elektrický oplotok okolo Zamkovskej chaty vo Vysokých Tatrách, kde od jari do jesene chodievala medvedica s troma mláďatami.

Dôležitou súčasťou projektu je vzdelávanie verejnosti, ako sa pomocou preventívnych opatrení dá vyhnúť problémom s medveďmi. Ľudia často z nevedomosti nechajú potravu dostupnú pre medvede, naviac v dobrom úmysle im niekedy hodia zbytky jedla. Takýmto správaním však bohužiaľ medveďom nepomôžu. Medveďa, ktorý sa raz naučí vyhľadávať potravu u ľudí, či z odpadkov, prípadne na salašoch alebo včelínoch, môže byť veľmi ťažké odnaučiť takému správaniu. Prevencia – aby k tomu nedošlo – je preto veľmi dôležitá.

Demänovská dolina v Nízkych Tatrách už dokázala pri správnom nakladaní s odpadmi a ich zabezpečení, ktoré boli prístupné medveďom, vyriešiť bezpečnosť návštevníkov, pritom mať poriadok v okolí umiestnenia a skladovania odpadov a v neposlednej miere poskytuje celkový estetický pohľad na okolie reštauračných a stravovacích zariadení v doline.

Harmanec bude ďaľším príkladom, že problémy s medveďmi sa dajú zodpovedným prístupom riešiť.