Úvod O nás Denník Kniha návštev e-Shop Ako pomôcť Viac Kontakt

Archív súťaže 2005


Zoznam ocenených žiakov v literárno-výtvarnej súťaži "A čo na to medveď?"

Vyhodnotenie literárno-výtvarnej súťaže 2005
"A čo na to medveď?"

Milí žiaci a učitelia, ďakujeme vám všetkým za vaše úsilie a nádherné aj originálne práce. Máme veľkú radosť, že ste sa zapojili do našej súťaže v takom hojnom počte a že vás téma zaujala. Je to pre nás veľkým povzbudením vidieť záujem, myslenie a postoj mladých ľudí k hodnotám, ktoré máme vo svojej krajine. Dodáva nám to elán do ďalšej práce, ktorá sa týka nielen vzdelávania o veľkých šelmách na Slovensku, ale aj vytvárania aktívneho a rozumného vzťahu človeka k životnému prostrediu.

Do súťaže sa sa zapojilo 292 účastníkov (spolu 203 výtvarných a 83 literárnych prác) z 22 škôl. (Niektoré práce mali viacerých autorov.) Preto vybrať tie najlepšie práce bolo naozaj náročné. Zdalo sa nám spravodlivé hodnotiť osobitne výtvarné práce z umeleckých škôl a tie, ktoré boli na inej úrovni a taktiež literárne práce – básne. Školám, ktorých žiaci boli odmenení a tým, ktoré poslali najviac prác posielame pre zúčastnených žiakov kalendáre- Život medveďa. Najmladšiu kategóriu od 6 až do 9 rokov sme posunuli, z toho dôvodu, že v nej bolo najmenej účastníkov, zatiaľ čo v ďalšej kategórii od 10 do 12 rokov ich bolo najviac. Pri vyhodnotení prác nám pomohli aj pracovníci Správy NAPANT v L. Hrádku, ktorým ďakujeme. Najlepšie práce si môžete pozrieť tu a počas letných prázdnin budú vystavené v IC NAPANTu v L. Hrádku a Demänovskej Doline. (Zoznam ocenených žiakov viď na ďalšej strane.)

Ďakujeme zúčastneným školám:
ZŠ Hradná L. Hrádok, ZŠ J.D.Matejovie L.Hrádok, CVČ L.Hrádok, ZUŠ L.Hrádok, ZŠ Čimhová, ZŠ Štátna Trstená, ZŠ Letná Poprad, ZŠ Dobšiná, ZŠ Rožňava, Gymnázium P. J. Šafárika Rožňava, ZŠ Likavka, ZŠ Pavla Marcelyho Bratislava, ZŠ Župčany-Prešov, ZŠ Kráľovnej Pokoja Haligovce, ZŠ Červenica-Tuhriná Prešov, Gymnázium Pankúchova Bratislava, ZŠ NsP.F.D. Roosevelta B.Bystrica, ZŠ Rudňany, ZŠ Holíčska Bratislava, SZŠI V. Predmerského Trenčín, ZŠ Smižany, CZŠ sv. Michala Prešov.
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a prajeme žiakom aj učiteľom slnečné a príjemné prázdniny.

S pozdravom

Mgr. Svetlana Beťková
Education and public relations