Úvod O nás Denník Kniha návštev e-Shop Ako pomôcť Viac Kontakt

Semináre v r.2007

"Stretnutie s medveďom"

V nádhernom prostredí Malej Fatry sme úspešne prezentovali výstavu "Stretnutie s medveďom". Na chate Žiar v Rajeckej Lesnej sa v stredu 19.9.2007 zišli deti a učitelia miestnej ZŠ, ktorí spojili výlet s prednáškou o medveďoch. Dokopy prišlo okolo 140 detí, v dvoch skupinách, prváci až štvrtáci v jednej a druhý stupeň v druhej skupine. Pripravili sme pre nich film "Ako byť v bezpečí na území s výskytom medveďov" doplnený výkladom, otázkami, diskusiou aj s našími zážitkami.

Najlepší poslucháči a aj najaktívnejší boli tí najmenší. Ešte aj po vypršaní času mali kopec otázok, či vlastných postrehov, o ktoré sa chceli podeliť. Venovali sme im každému pohľadnicu a za správne odpovede dostali aj samolepky medvedíkov. Najviac nás pobavila otázka chlapčeka, či medvedica nemôže dostať infarkt so strachu pri stretnutí s človekom.

Staršia skupina vedela o medveďoch trochu viac, bolo vidno že hlavne niektorí sa zaujímali o túto tému, avšak sme zistili, že niektoré nepravdivé mýty, ako napríklad, či medvede vedia utekať lepšie dole či hore kopcom, stále pretrvávajú. Tiež väčšina pri otázke, čo medveď žerie, odpovedala že mäso, ovce, v čom vidieť stále nedostatky v informovanosti a zrejme aj veľký vplyv médií na verejnú mienku.

Za pomoc pri šírení osvety a za milé prijatie ďakujeme pracovníkom rekreačného zariadenia chaty Žiar a Marekovi Kubincovi za spoluprácu a zorganizovanie tejto prednášky a tiež sponzorovi firme Kofola. Dúfame, že si deti okrem suveníru odniesli aj cenné vedomosti.

"Po stopách šeliem"

Seminár "Po stopách šeliem" sa konal 21.3.2007 v Nitre. Učitelia aj študenti mali počas 4 hodín možnosť dozvedieť sa najnovšie informácie o medveďoch a vlkoch na Slovensku a inde. Pozreli si film "Ako byť v bezpečí na území s výskytom medveďov" a oboznámili aj vyskúšali si aktivity zo vzdelávacích materiálov o vlkoch a medveďoch, ktoré si mohli priamo zakúpiť. Prednášky sa zúčastnilo spolu 23 účastníkov zo 17 rôznych vzdelávacích inštitúcií v kraji. Za pomoc pri organizovaní a hosťovaní tohto veľmi úspešného seminára by sme radi poďakovali Ing. Kataríne Berešovej z Agentúry životného prostredia v Nitre a Bc. Magde Radeckej z Krajského osvetového strediska v Nitre.


Informacie a objednávky sem alebo na emailovej adrese betkova@slovakwildlife.org