Úvod O nás Denník Kniha návštev e-Shop Ako pomôcť Viac Kontakt

Strety, útoky

Väčšina medveďov je opatrná a zvyčajne od ľudí utečie, ale malé percento stretnutí môže skončiť útokom. Prevažná čast zranení je spôsobená medveďom reagujúcim v sebaobrane, pretože sa cíti ohrozený. Môže byť napríklad prekvapený, vyrušený alebo vyprovokovaný. Niekedy si medveď zvykne získavať potravu od ľudí a môže sa správať agresívne. Zníženie rizika útoku je predovšetkým v tom, aby sa predišlo takýmto situáciám. Využitím jednoduchých preventívnych opatrení, šanca stretnutia či prilákania medveďa je značne nižšia. Ak stretnete medveďa a viete, čo treba robiť, môže to výrazne ovplyvniť, ako bude medveď reagovať.

Vyhnite sa náhlym stretnutiam

Hoci medvede sa zvyčajne budú snažiť vyhnúť ľudom, niekedy si nás nemusia všimnúť, napríklad, keď oddychujú, alebo sa kŕmia, alebo keď je náš príchod zakrytý terénom či vegetáciou, smerom vetra, alebo inými zvukmi. Aby sme sa vyhli náhlym stretnutiam, ktoré by mohli vyprovokovať obranný útok, treba byť ostražitý v lese aj jeho blízkosti, predovšetkým ráno, večer a v noci, keď sú medvede aktívnejšie, ale tiež počas dňa v hustej vegetácii alebo blízko zdrojov potravy. Všímajte si stopy alebo iné znaky prítomnosti medveďa - ak sú čerstvé, zvýšte vašu pozornosť. Keď je viditeľnosť obmedzená, pomôže rozprávať sa, pískať si alebo inak dopredu upozorniť medveďa na prítomnosť človeka. Medvede sa vám skorej vyhnú, ak sa pohybujete v skupine na vyznačených chodníkoch a počas denného svetla. Viac ...

Neprilákajte medveďa

Pachy z jedla a odpadky, ale aj kompost či odpadová voda z varenia sú silným lákadlom. Aby medvede neboli prilákané ku hotelom a obydliam v zalesnených oblastiach, potraviny a odpad majú byť uschované tak, aby sa k ním medvede nedostali, na to sú napríklad medveďom nedostupné kontajnery. Klasické kontajnery sa dajú uzavrieť do garáže, do zamrežovanej klietky, alebo chrániť elektrickým oplôtkom. Vyprázdnenie kontajnerov by malo byť čo najčastejšie, aby odpadky dlho nestáli a nehnili. Ovocie z ovocných sadov pri domoch by malo byť zbierané hneď, ako dozrieva a akékoľvek zhnité kusy čo najskôr odstránené. Keď stanujete, udržiavajte kemp čistý a bez lákadiel. Vyčistite priestor ohniska aj riady, hneď po použití. Nevarte vo vnútri ani blízko pri stane a uvážte, či si necháte potraviny vedľa seba na noc. Vyvarujte sa príliš zapáchajúcich potravín ako napríklad slanina či rybacie konzervy. Niekoľko zranení bolo spôsobených medveďmi, ktoré boli naučené brať si potravu od ľudí, takže sa nepribližujte ani nekŕmte medvede, aj keď sa zdajú byť krotké. Viac ...

Ako reagovať pri stretnutí

Aj pri stretnutí medveďa na krátku vzdialenosť, zriedkavo to vedie k útoku: častejšie medveď utečie. Ale keď vidíte medveďa a ten hneď neodíde, to čo urobíte vy, môže mať dôležitý vplyv na to, ako bude medveď reagovať. Ostaňte stáť a rýchlo zhodnoťte situáciu. Ak ste sa nečakane stretli s medveďom na bližšie ako 100m, opatrne sa snažte zväčšiť vzdialenosť medzi vami. Nebežte - mohlo by to vyprovokovať prenasledovanie. Neodporúčame kričať na medvedicu s mláďatami alebo na medveďa, ktorý nevie o vašej prítomnosti, pretože toto by stále mohlo vyprovokovať útok. K medveďovi sa nikdy nepribližujte, a to aj v prípade, že sa zdá byť pokojný. Viac ...

Sprej na odplašenie medveďov ("Bear spray")

Vo výnimočnom prípade, keď vás medveď ohrozuje, alebo zaútočí, najlepším prostriedkom ako sa chrániť pred zranením, je použiť sprej na medvede. Tento obsahuje výťažky z oleja červenej papriky, ktorý spôsobuje dočasné pálenie očí, nosa a membrány pľúc. Použitím spreja sa vytvorí medzi medveďom a človekom ochranná clona. Nezávislý výskum ukázal, že tento spôsob je spoľahlivejší ako strelná zbraň. Musí to byť však špeciálny sprej určený na ochranu pred medveďom. Nesmie sa zameniť so sprejom na sebaobranu pred človekom či psom. Viac ...

Hrať mŕtveho

Hrajte mŕtveho, len keď medveď naozaj zaútočí. Ak medveď v sebaobrane urobí na vás výpad, môže blafovať, ale ak sa zdá, že dôjde ku fyzickému kontaktu, najlepšie čo môžete urobiť, je ľahnúť si na zem a hrať mŕtveho. Ľahnite si na brucho, nohy voľne od seba a prsty rúk spojené za hlavou, aby ste si chránili tvár a krk. Keď medveď vycíti, že ho neohrozujete, zvyčajne odíde. Ostaňte nehybne ležať a čakajte, kým ste si istí, že medveď už odišiel. Viac ...

Strieľanie v sebaobrane

Na Slovensku bolo niekoľko prípadov, keď poľovníci zastrelili medveďa, aby chránili seba, alebo kolegu. Avšak, boli tiež prípady, keď poľovníci so zbraňou boli poranení medveďmi. Nosenie zbrane môže dodať mylný pocit bezpečia. Útoky môžu byť veľmi náhle a nemusí byť čas na použitie zbrane. Naviac, ak je medveď len zranený a nie hneď zastrelený, je riziko, že ho to vyprovokuje ku agresívnejšiemu útoku. Preto preventívne opatrenia by v každom prípade mali byť využívané na to, aby sa vyhlo nečakaným stretnutiam. Viac ...

Plánované odstránenie medveďov

Medvede, ktoré si navykli na získavanie potravy od ľudí, sa môžu správať agesívne, a tak predstavujú možné riziko pre bezpečnosť človeka. Vo veľa prípadoch sa tomuto dá vyhnúť vopred, použitím preventívnych opatrení, ale ak sa raz medvede naučia zlozvyku, len ťažko sa ho zbavia. Toto môže mať za následok, že medvede musia byť odchytené alebo zastrelené. Aby sa vyhlo opakovaniu takýchto situácií v budúcnosti, lákadlá, ktoré to zapríčinili (odpad, zle uschované potraviny, atď.) musia byť odstránené alebo zabezpečené. Viac ...