Úvod O nás Denník Kniha návštev e-Shop Ako pomôcť Viac Kontakt

Včelstva

Vo všeobecnosti má poškodzovanie úľov medveďmi celkovo relativne nízky dopad na včelárstvo. Napriek tomu medvede môžu vážne poškodzovať jednotlivé chovy včiel. Ak je medveď len raz úspešný v získaní medu alebo plástov je pravdepodobné, že sa vráti a môže si postupne navyknúť na pravidelné návštevy, čo sa len ťažko dá odučiť. A preto je dôležité predchádzať poškodzovaniu úľov medveďom skôr, ako problém nastane. Dostupných je niekoľko overených metód.

Foto: P. Kostur

Lokalizácia

Úle by mali byť situované mimo miest, ktoré sú medveďmi obľúbené, ako sú napriklad oblasti s lesnými plodmi, husto zarastené lesy, zvieracie chodníky, toky riek, rokliny a zalesnené hrebene. Medvede vyhľadávajú miesta, kde sa môžu skryť. Umiestenie úľov na otvorenom mieste, ďaleko od okrajov lesa môže medvede odradiť. Výskumom na juhozápade USA sa zistilo, že uloženie úľov vo vzdialenosti viac ako 100 metrov od okraja lesa či roklín znížilo ich návštevu o viac ako polovicu.

Elektrické ohrady

Primerané elektrické ohrady odradia medvede podobne, ako je to v zoologických záhradách. Kľúčovými bodmi návrhov elektrických ohrád je vzdialenosť drôtov, typ zdroja a efektívnosť uzemnenia. Ideálne by sa mali používať 4 a viac drôtov, nie viac ako 30 cm vzdialené od seba. Najspodnejší drôt nemá byť umiestnený vyššie ako 20 cm nad zemou a najvrchnejší 1 až 1,5 metra vysoko. Úľ je potrebné uložiť najmenej 1 meter do vnútra ohrady. Ochrániť energický zdroj a batériu od krádeže či poškodenia je možné umiestnením do vnútra ohrady. Dodatočná ochrana proti krádeži môže byť zabezpečená uložením zdroja a batérie do úľa bez včiel s aktívnymi úľami uloženými navrchu. Viac ...

Vyvýšené plošiny

Vyvýšenia sú účinné na eliminovanie poškodenia úľov medveďmi, avšak cenovo náročné na výstavbu, relatívne nemobilné a predstavujú praktické ťažkosti pri práci s kolóniami. Vyvýšenia môžu byť z dreva či ocele a mali by nadvyhnúť kolónie najmenej 2,5 metra nad zem. Okraje plošiny by mali prečnievať, ideálne viac ako 50 cm okolo, aby znemožňovali medveďom vyšplhať sa.

Odstrel a odchyt medveďov

Ak preventívne metódy zlyhajú, nevyhnutnosťou sa stane, že medveďa je potrebné odchytiť a vysťahovať z oblasti. To vyžaduje premiestnenie zvieraťa na územie, kde je menej pravdepodobné, že bude páchať ďalšiu škodu. Premiestnenie medveďov je finančne náročné a je ťažké nájsť vhodné miesto na vypustenie. Presťahované medvede často spôsobujú problémy v nových domoviskách, niekedy sa vracajú späť a robia ďalšie škody. Ak premiestenie nie je úspešné alebo nie je môžné resp. žiadúcé, medveď býva usmrtený.

Viac:

"Managing bear damage to beehives" by L.E. Meadows, W.F. Andelt and T.D.I. Beck