Úvod O nás Denník Kniha návštev e-Shop Ako pomôcť Viac Kontakt

Zapojte sa do projektu!

Vedomosti o medveďoch, vlkoch a rysoch sú na Slovensku útržkovité a nekompletné. Preto chceme zapájať všetkých prívržencov veľkých šeliem do snahy vytvoriť ucelenejší obraz o ich výskyte, počtoch a aktivite. Môžete sa aktívne zúčastniť a to zbieraním údajov medveďov, vlkov a rysov priamo v teréne z vášho okolia.

Veľa ľudí trávi čas v horách, či už zo záľuby alebo pracovne. Viacerí sa venujú aj pozorovaniu zvierat. Možno ste medzi nimi aj Vy. Poznatky, ktoré každý z nás získa, môžu byť veľkým bohatstvom, avšak prínosom pre spoločnosť aj samú prírodu sa stanú až vtedy, ak sa dajú dokopy a spracujú. Takto sa zaujimavé zážitky jednotlivcov stanú významné z vedeckého hľadiska a môžu prispieť k správnemu manažmentu a ochrane veľkých šeliem na Slovensku. Prínosom je fotodokumentácia, ako aj súradnice GPS. Informácie budú spracované do celku, nebudú zverejnené presné lokality, aby nemohli byť zneužité.

Overili sme si, že sa týmto spôsobom dajú získať hodnotné výsledky, keď sme v roku 2005-06 zozbierali informácie o vlkoch. Podarilo sa nám zapojiť nielen zoológov a ochranárov ale aj poľovníkov, lesníkov, strážcov prírody a zainteresovanú verejnosť. Výsledky sme spracovali v správe Sčítania vlkov na Slovensku a prezentovali na odborných konferenciách u nás aj v Poľsku. Pokračujeme v tejto snahe a chceme získať podobné údaje o rysoch aj o medveďoch v rámci nášho projektu B.E.A.R.S.

Dúfame, že sa pri tom všetci veľa dozvieme, ale to aj pomôže skompletizovať informácie o šelmách v jednotlivých regiónoch Slovenska. Uvítame užšiu spoluprácu s odborníkmi, ktorí by mali záujem o spoločné spracovanie údajov, prípadne prispieť na našu stránku.

Môžete si stiahnuť tabuľky, kde podľa pokynov budete zapisovať svoje vlastné pozorovania. K dispozícii je aj stručná príručka s príkladmi stôp. Na našej stránke nájdete ďalší popis znakov prítomnosti medveďa a na stránke Zaklad Badania Ssaków je podobný popis pre vlka a rysa. Odporúčame aj nasledovné publikácie:

  • "Detektív v prírode" (CD-ROM), autori T. Kizek, V. Vlček (SAŽP, Banská Bystrica 2004)

  • "Odtlačky živočíchov: Obrazový sprievodca" (leták), autori T. Kizek, P. Urban (SAŽP, Banská Bystrica 2004)

  • "Velké šelmy v naší prírode", autori J. Červený, P. Koubek, L. Bufka (Koršach, 2000)

  • "Animal tracks and signs", autori P. Bang, P. Dalstrřm (Oxford University Press, New York 2001)

  • "Tropem wilka", autori S. Nowak, R. Myslajek (Stowarzyszenie dla Natury "Wilk", Godziszka 2000)

  • "On. Czyli prawie wszystko o tatrzanskim niedzwiedziu", autori F. Zieba, T. Kozica (Tatrzansky Park Narodowy, Zakopane 2005)

  • "Stopy zveri: Vreckový sprievodca", autor M. Bouchner (Cesty, Bratislava 2003)

  • "Stopy", autor F. Lisak (Slovart, Bratislava 2004)