Úvod O nás Denník Kniha návštev e-Shop Ako pomôcť Viac Kontakt

O nás

Slovak Wildlife Society

SWS (Spoločnosť pre Výskum, Vzdelávanie a Spolužitie so prírodou) je občianske združenie, ktoré sa zaoberá šelmami ako sú medveď hnedý, vlk dravý a rys ostrovid. Účinnými opatreniami na redukovanie konfliktov sa SWS snaží dosiahnuť hlbšie chápanie a tolerovanie týchto prirodzených predátorov na Slovensku. Pre miestne komunity poskytujeme odborné poznatky, ako aj spoluprácu pri inštalácii preventívnych opatrení, ako sú strážne pastierske psy, elektrické oplôtky a medveďom nedostupné kontajnery. Náš výskum vytvára podklad pre zodpovedné orgány a ich manažment šeliem, ako aj doplňa informácie pre vzdelávacie a osvetové kampane, ktorých sa aktívne zúčastňujeme.

Od roku nášho vzniku v 1998 je súčasťou našej práce zahrnutie miestnych obyvateľov. Pracujeme s dobrovoľníkmi a poskytujeme praktickú a finančnú pomoc pre tých, ktorí sú najviac poškodení prítomnosťou šeliem. Od roku 2000 vedieme tiež jeden z najdlhodobejších ekoturistických programov na Slovensku, z ktorého profituje ako miestne obyvateľstvo, tak aj voľnožijúce zvieratá. Sme aktívnym členom Medzinárodnej únie pre ochranu prírody (IUCN), Medzinárodnej asociácie pre výskum a manažment medveďov (IBA) a Európskej iniciatívy pre veľké šelmy (LCIE). Viac informácií nájdete na našej domovskej stránke www.slovakwildlife.org, alebo nás kontaktujte.