Úvod O nás Denník Kniha návštev e-Shop Ako pomôcť Viac Kontakt

Archív súťaže 2007

ODMENENÍ ŽIACI V SÚŤAŽI 2007
"Pátranie po stretnutiach medveď – človek – vlk"

Milí účastníci súťaže,

ďakujeme vám za vaše nádherne príspevky. V tomto roku sa zúčastnilo 44 škôl z 28 okresov s 373 prácami zo Slovenska a z 4 ďalších krajín (India, Maďarsko, Srbsko, Ukrajina) s 42 prácami! Vybrať tie najlepšie práce bolo zase náročné. Tak ako to bolo v r.2006 sme našli väčšie množstvo zaujímavých prác a rozhodli sme sa odmeniť čo najviac z nich. Zdalo sa nám spravodlivé hodnotiť osobitne práce v anglickom jazyku a zo špeciálnych škôl. Ako zvyčajne pri vyhodnotení sme zohľadňovali kvalitu, originalitu ale hlavne spôsob zodpovedania problematiky načrtnutej v téme súťaže. Kládli sme dôraz na to, aby v prácach nechýbali aj vaše postrehy, čo sa týka porovnania faktov-skúsenosti rozprávkou či príbehom. Víťazom súťaže sme zaslali zaujímavé knižky či DVD o prírode a okrem toho všetkým účastníkom ponúkame 10% zľavu z ceny letného tábora 2007! Ďakujeme D & D video štúdio za sponzorské poskytnutie filmu ako ceny do súťaže.

S pozdravom

Mgr. Svetlana Beťková
Education and public relationsFialovou sú vyznačené okresy, odkiaľ sme dostali práce do súťaže

Propozície súťaže 2007 "Pátranie po stretnutiach medveď – človek – vlk"

IV. ročník súťaže v rámci projektu BEARS organizuje SWS
s podporou WSPA (World Society for the Protection of Animals)