Úvod O nás Denník Kniha návštev e-Shop Ako pomôcť Viac Kontakt

Z našej činnosti v roku 2011

December

V mnohých častiach Slovenska je ešte stále celkom teplo a zem pokrýva iba tenká vrstva snehu. Z času na čas ešte obdržíme správy o aktívnych medveďoch v niektorých lokalitách, naprílad pri Turčianskej doline v Malej Fatre v dňoch 10. a 25. decembra.

Veľmi ma potešila možnosť podieľať na Projekte na záchranu mäsožravcov Gruzínska (Georgian Carnivore Conservation Project), v etape ktorého išlo v danom čase o to pracovať s nomádskymi pastiermi oviec a zefektívniť prácu strážnych pastierskych psov. Je fascinujúce porovnať si skúsenosti zo Slovenska a Gruzínska. Pre pastierov z oblasti Tusheti predstavuje zvyk pastierov na Slovensku nechať psa na reťazi jednoducho akúsi chybu v programe: Ako môže pes odplašiť predátory, keď je uviazaný? Kým sme boli na jednej farme vo Vashlovani, boli sme svedkami toho, ako dva až tri dospelé psy odbehli niekoľko stoviek metrov obďaleč k nami neidentifikovanej psovitej šelme (vlk, šakal?), až zmizli z dohľadu, zjavne s úmyslom odviezť prišelca od stáda na rozumnú vzdialenosť. Naskytol sa nám tiež impozantný pohľad na zasnežené svahy Kaukazu, z ktorých schádzali stáda dobytka, oviec a koní spolu so psami, ktoré ich mali chrániť.


Foto: Robin Rigg / Fauna & Flora International

Keď som letel naspäť z Tbilisi cez Kyjev, rozhodol som sa v hlavnom meste Ukrajiny pár dní zotrvať. Okrem návštevy mesta – prvýkrát, a je naozaj krásne - som si zabookoval aj výlet na miesto Černobyľskej katastrofy. V skorých ranných hodinách 26. apríla 1986 nastala séria výbuchov na štvrtom bloku Černobyľskej atómovej elektrárne. Neostalo pri kontaminácii tisícov štvorcových kilometrov terajšieho územia Ukrajiny a Bieloruska, rádioaktivita sa dostala do ovzdušia a šírila sa aj do severnej a západnej Európy. Mal som vtedy štrnásť rokov a pozeral som správy o tejto katastrofe doma v Anglicku. Aj môj domov to ovplyvnilo: produkcia 10 000 fariem v Spojenom kráľovstve začala byť podmienená a limitovaná vysokým stupňom radiácie a niektoré farmy pracujú v tomto režime ešte aj dnes, 25 rokov po výbuchu. Keďže aj ja som už rodičom, bytostne sa ma pri prechode bývalým školským areálom dotýkala existencia kníh ležiacich na laviciach v narýchlo opustených triedach, ktoré ostali po deťoch vtedajšieho Sovietskeho zväzu v černobyľskej oblasti.

Obedovali sme v zamestnaneckej jedálni elektrárne, v jednom okamihu sme sa ocitli na parkovisku asi 200 m od sarkofágu, ktorý uzaviera reaktor č. 4. Ale až v tzv. Červenom lese, dolu po vetre od reaktora, Geiger-Müllerov čítač nášho sprievodca vyslovil najväčší varovný signál. Stále je to jedno z najkontaminovanejších miest na svete, nemohli sme tam postávať dlho. Mňa zaujala viac ale ešte jedna vec: príroda oživujúca opustené farmy, dediny i celé mesto. Budovy Pripjať, ktorého 43 000 obyvateľov bolo po atómovom nešťastí evakuovaných, pokrýva zeleň, a pomaly vytvára lesný porast.

Dlhotrvajúce dopady vysokého stupňa radiácie sa na živé organizmy v oblasti ešte odhalia. Výskyt mláďat dobytka rodiacich sa s maldeformitami bol častejší v rokoch bezprostredne po katastrofe ako pred nej. Zdá sa, že vysoký stupeň radiácie má negatívne účinky na populácie druhov vtákov, cicavcov i hmyzu. Avšak na druhej strane zánik poľnohospodárskej aktivity, ťažby dreva a poľovníctva v oblasti pozitívne ovplyvnil existenciu viacerých druhov živočíchov. Tridsať kilometrová radiála okolo reaktoru vyznačujúca tzv. 'mŕtvu zónu', kde je vylúčená aktivita človeka, sa stala akýmsi refúgium divej prírody a je domovom vlkov, losov a divých svíň, z ktorých početnosť populácií všetkých výrazne stúpla. Do oblasti sa po desaťročiach (až storočiach?) absencie vrátili medveď hnedý a rys ostrovid. Istý vedec to zhodnotil slovami: "Najväčšia jadrová katastrofa v histórii ľudstva neznamená pre divú prírodu také negatívne nedozierne dôsledky ako niektoré každodenné ľudské aktivity." Aký triezvy pohľad na vec.

November

Niekoľko príjemných slnečných jesenných dní sme strávili vo voľnej prírode spolu s Dr. Sethom Wilsonom, ktorý je výskumný pracovník Univerzity lesníctva a environmentálnych vied v Yale (Yale School of Forestry and Environmental Studies) a organizácie Northern Rockies Conservation Cooperative. Výskum a následne aplikované metódy Dr. Wilsona sa zameriavajú na manažment šeliem, ich ochranu a na konflikty medzi ľuďmi a voľne žijúcimi zvieratami. V súčasnosti pracuje na mnohoročnom výskumnom projekte ochrany prírody, založenom na podpore miestnej komunity. Tento projekt dosiahol viac ako 90% úspešnosť pri znižovaní konfliktov medzi ľuďmi a medveďmi v poľnohospodárskych oblastiach, napriek zvyšujúcemu sa počtu medveďov hnedých (grizzly) ako aj vlkov. Počas pobytu na Liptove a na našich spoločných cestách po strednom a severnom Slovensku bol Dr. Wilson prekvapený, ako sa krajina podobá jeho domovu v Montane. Tak isto potvrdil, že metódy, ktoré na Slovensku doporučujeme, zahŕňajúce elektrické oplotenie, kontajnery zabezpečené proti medveďom, paprikový sprej ako aj odstraňovanie a správne zneškodňovanie lákadiel napr. mŕtve telá hospodárskych zvierat, patria medzi najlepšie metódy na odpudzovanie medveďov.

Okolo 170 ľudí využilo príležitosť zúčastniť sa informatívnej prednášky Dr. Wilsona na tému "Redukovanie konfliktov s medveďmi" na Horolezeckej chate v Hornom Smokovci (ktorá má jeden z našich kontajnerov zabezpečených proti medveďom!), na Lesníckej fakulte Technickej Univerzity vo Zvolene a v knižnici v Martine. Dúfame, že sa nám podarí uverejniť verziu prezentácie na tejto webovej stránke pre tých, ktorí sa nemohli zúčastniť. Ďakujeme ti Seth za to, že si nám venoval svoj čas a dúfame, že sa zase skoro uvidíme na Slovensku. Naše poďakovanie patrí tiež profesorovi Paulemu a jeho kolegom a študentom z Technickej Univerzity vo Zvolene, ako aj Monike a jej zamestnancom v Horolezeckej chate.

Október

Pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR a s podporou nadácie Alertis sme tento mesiac zorganizovali ďalšie dva odborné semináre. Po úspechu prvého seminára v júli s profesorom Alistairom Bathom, kde rôzne záujmové skupiny spoločne riešili kľúčové otázky manažmentu medveďa hnedého na Slovenku, sa účastníci znovu stretli 10-11 októbra, aby pokračovali v procese hľadania spoločného riešenia týchto problémov. Tento druhý seminár bol zameraný na zlepšovanie našich vedomostí o medveďoch. Zahŕňal prezentácie niekoľkých členov pracovnej skupiny na témy genetiky, sledovania medveďov, legislatívy, súčasného manažmentu medveďov, nelegálneho zabíjania medveďov, úmrtí medveďov spôsobených vozidlami cestnej premávky, ako aj škody spôsobené medveďmi a ich prevencia.

Nebolo prekvapením, že nastali rozdiely v názoroch rôznorodých skupín účastníkov, ktorých predstavovali zástupcovia poľovníkov, lesníkov, majiteľov pozemkov, chovateľov hospodárskych zvierat, vedeckých výskumníkov, zástupcovia miestnej správy, štátnej ochrany prírody a environmentálnych mimovládnych organizácii. Napriek tomu však toto stretnutie s pomocou skúseného sprostredkovateľa umožnilo zúčastneným zaujať konštruktívnu diskusiu a všetci súhlasili, že je potrebné znížiť nelegálne zabíjanie medveďov a podporovať medzinárodnú spoluprácu (najmä s Poľskom) v oblasti cezhraničných problémov. Zhodli sa na tom, že používanie preventívnych opatrení ako elektrické oplotenie a kontajnery na odpad zabezpečené proti medveďom je nevyhnuté pri minimalizovaní konfliktov medzi ľuďmi a medveďmi. MŽP SR znovu vyjadrilo svoju silnú podporu pre proces seminárov, cieľom ktorých je navrhnúť manažmentového plánu medveďa hnedého na Slovensku akceptovaného všetkými kľúčovými záujmovými skupinami. Ďalší seminár by sa mal uskutočniť na začiatku roka 2012.

V nadväznosti na seminár s profesorom Bathom, Dr. Djuro Huber z Fakulty veterinárneho lekárstva Univerzity v Záhrebe, viedol tréning na tému "Realizácia a práca pohotovostného tímu na riešenie urgentných konfliktných situácií medzi medveďmi a ľuďmi". Vytvorenie pohotovostného tímu považujeme za dôležitý krok pri zlepšovaní manažmentu medveďa hnedého na Slovensku. Dr. Huber má viac ako 30 ročnú skúsenosť s výskumom a manažmentom veľkých šeliem. Prvý deň pozostával z teoretickej prednášky vrátane predstavenia práce Pohotovostného tímu pre medvede v Chorvátsku. Nasledovala debata o hlavných problémoch, ktoré treba riešiť na Slovensku a návrh protokolu pre Pohotovostný tím pre medvede na Slovensku. Dr. Huber tiež vysvetlil a demonštroval niektoré z postupov na odstrašovanie medveďov, ako napríklad paprikový sprej, gumené projektily a delobuchy.

Na druhý deň sa účastníci presunuli do Košickej ZOO, kde Dr. Huber a Dr. Molnár z Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie (UVL) imobilizovali veľkého samca Tapa (s približnou telesnou váhou 240 kg), aby mohli názorne demonštrovať štandardizovaný postup ako zaobchádzať s medveďmi, vrátane ich merania a odberu vzoriek. Tapo bol počas procedúry starostlivo monitorovaný, aby sme sa uistili, že sa mu nič nestane.Filmový záznam bol natočený Agnieszkou Sergiel z Wroclawskej Univerzity, aby bol upravený do filmu, ktorý sa bude používať na budúcich tréningových stretnutiach. Okolo dvadsať účastníkov absolvovalo tento dvojdňový seminár a k tejto skupine sa pripojilo niekoľko študentov z UVL. Týmto by sme chceli vyjadriť našu vďaku Erichovi Kočnerovi a jeho pracovníkom v ZOO Košice a tiež Ladislavovi Molnárovi a jeho kolegami a študentmi za to, že nám pomohli uskutočniť tento projekt.

September

Ing. Peter Kubík z Okresného úradu životného prostredia v Ružomberku nás kontaktoval so žiadosťou o pomoc pri riešení problému s mladým medveďom, ktorý pravidelne vstupoval z blízkeho lesa do záhrady rodinného domu. Medveď niekoľko krát poškodil opravovaný plot, spôsoboval škody na ovocných drevinách a svojou prítomnosťou stresoval obyvateľov rodinného domu. Vďaka štedrosti Hotline Electric Fencing Limited a členov nadácie Wolves and Humans, sme boli schopní zabezpečiť systém elektrickej ohrady zadarmo. Veľká vďaka patrí Petrovi, Romanovi a Matúškovi za ich pomoc pri inštalácii tejto elektrickej ohrady. Ak bude systém fungovať, bude to piaty prípad ochrany majetku elektrickým plotom proti vnikaniu veľkej šelmy ktorý sme vybudovali. Vo všetkých prípadoch doposiaľ sa nám podarilo zamedziť vstupu medveďov a zabrániť tak vzniku ďalších škôd, a to aj na miestach, kde do tej doby boli opakovane dlhodobé problémy.

Ministerstvo životného prostredia SR nás 13. septembra pozvalo do Varína na pojednávanie o zámere výstavby 'zeleného mosta' ako novej etape diaľnice D1/E50. Napriek tomu, že proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) prebehol podľa zákona, rozhodnutie stavby diaľnice v prostredí nevhodnom z hľadiska jeho značných vplyvov na zložky životného prostredia, padlo už asi za vlády Roberta Fica (2006-2010). Ide o úsek, ktorým prechádza významný migračný koridor viacerých druhov živočíchov. Informácie z dopravných nehôd a dáta z analýzy DNA napovedajú, že ide o jeden z mála úsekov, kde medveď hnedý a ďalšie druhy veľkých cicavcov boli schopné migrácie a disperzie medzi pohoriami Veľká a Malá Fatra.


Schémy: NDS

Šírilo sa tvrdenie, že k procesu EIA neboli prizvaní experti v problematike a do úvahy neboli brané viaceré relevantné informácie. V každom prípade zhromaždenie vo Varíne už nebolo o tom pripomienkovať existenciu zámeru projektu ako takú a išlo už len o to znížiť jeho negatívne dopady na zložky životného prostredia prvkom nadchodu alebo podchodu pre živočíchy. Vzhľadom na lokalizáciu križujúceho úseku diaľnice a komunikácie D1/E50 bude ekodukt pravdepodobne musieť byť oveľa dlhší (teda drahší), a v tom prípade bude možno aj menej efektívny (je vhodnejšia kratšia dlžka biokoridorov a spojujúcich prvkov podoby nadchodu či podchodu, zvieratá sú tak 'ochotnejšie' ich využívať), ako by to bolo v prípade konzultácií s odborníkmi v etape procesu EIA, keď sa ešte dala v rámci komunikácie s kompetentnými osobami vyhodnocovať vhodnosť či nevhodnosť jednotlivých variant.

August

Napriek vyhláseniu Ministerstva životného prostredia SR vo februári, keď prislúbilo podporu medveďom nedostupných kontajnerov, niektorí obci ďalej tvrdia, že nemajú dostatočné prostriedky na ich inštaláciu. Avšak nie sú potrebné vždy nové drahé kontajnery, ak by tie staré boli správne modifikované. V rámci spolupráce s Greggom Lossinskim, členom výboru Interagency Grizzly Bear Committee (IGBC), sme poslali najpoužívanejší a najproblematickejší typ kontajnera, dar od firmy Mevako, do Yellowstonu v USA. V rámci testovacieho programu odolnosti kontajnerov medveďom bude upravený so zabezpečovacím mechanizmom tak, aby sa don medvede nedostali, avšak aby bol ľahko používateľný pre verejnosť aj technické služby. Tento unikátny program vedie IGBC a v Grizzly & Wolf Discovery centrum v západnom Yellowstone, Montane implementuje 40-50 nových produktov ročne využívajúc kombináciu laboratórnych testov a skúšky v praxi so živými medveďmi.


Foto: Gregg Losinski

Keď bude dizajn hotový a bude splňať všetky potrebné kritériá, vrátane hodinového testu so silnými a zvedavými grizlymi, ďalším krokom bude masová produkcia a úprava kontajnerov špeciálnym zabezpečením na Slovensku. V Karpatoch sú tisíce takýchto kontajnerov, takže efektívny a úsporný dizajn na ich zabezpečenie pred medveďom by znamenal jeden z hlavných krokov vpred pri redukovaní konfliktov medzi človekom a medveďom v strednej Európe. Za pomoc pri vybavovaní ďakujeme aj študentovi Michalovi Haringovi, ktorý v rámci svojej návštevy vzdelávacieho centra v Yellowstone mal prezentáciu o medveďoch na Slovensku aj aktivitách SWS.

Júl

Ako vidieť aj v knihe návštev na našej stránke, ľudia majú rôzne postoje voči medveďom, pozitívne aj negatívne. Rovnako tiež sa rozlišujú názory na to, čo treba robiť. Jedna skupina si myslí, že by poľovníci mali počet medveďov regulovať, iní si myslia, že by sa to malo nechať na prírodu. Takéto dlhodobé diskusie zamedzujú prístup účinných stratégií manažmentu medveďov a ľudí, čo je zlé pre nás všetkých.

Sme radi, že môžeme oznámiť začatie inovatívneho projektu: "Poskytnutie prostriedkov na zlepšenie manažmentu medveďa hnedého na Slovensku". V spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR, ďalšími partnermi, medzinárodne uznávanými odborníkmi a Alertis, poskytneme školenie ohľadom manažmentu medveďa, vrátane praktických ukážok imobilizácie a odchytu zvierat ako aj legislatívne aspekty. Prvým krokom je prekonanie nezhôd medzi rôznymi záujmovými skupinami, za týmto zámerom sme zorganizovali seminár na zlepšenie pochopenia kľúčových otázok týkajúcich sa medveďa hnedého a jeho manažmentu na Slovensku. Konečným cieľom je pomôcť rozdielnym záujmovým skupinám spolupracovať na príprave manažmentového plánu medveďa, s ktorým by sa stotožnili. Viac ...

Jún

Tento mesiac sme mali na medvede šťastie. Hneď prvý júnový deň sme pozorovali medvedicu s ročným mláďaťom ako prechádzajú cez pokosenú lúku. Nič obzvlášť neobvyklé, keby na tej istej lúke v ten istý večer sme spolu s Petrom a Stefanom z Holandska nevideli aj 3 líšky, 2 zajace, 3 srnce, minimálne 7 jeleňov, 3 diviaky, 2 orly krikľavé a cestou domov aj kunu. A nie len to, predošlý večer sme na tom istom mieste videli aj svorku 2 - 4 vlkov! O to úžasnejšie je to, že toto miesto nie je v prísne chránenej rezervácii ani len v ochrannom hraničnom pásme národného parku.

Taktiež pre fotografa Andrewa Kellyho sme sprostredkovali 3 úspešné dni pozorovania medveďov v Malej Fatre: "Prvýkrát sme si uvedomili ich prítomnosť, keď sme začuli zvuk sťahovanej kôry zo stromu a hneď na to škrabanie pazúrov ako medvede hľadali pod ňou hmyz. Vedeli o našej prítomnosti a zdalo sa, že sú dosť nervózne, radšej som pri fotení použil tichý režim, inak by boli utiekli." Fotografie zvierat a krajiny od Andrewa si môžete pozrieť aj zakúpiť na jeho stránke (link pod fotkami). Tento rok sa môžeme zatiaľ pochváliť 100% úspešnosťou, čo sa týka pozorovania medveďov s turistami.


Foto: Andrew Kelly

Obnovili sme náš monitoring kamzíka v Nízkych Tatrách po niekoľkoročnej pauze, za účasti dobrovoľníkov zo Slovenska, Maďarska a Veľkej Británie. Viac o našom projekte nájdete na stránke SWS. Ak máte chuť, zapíšte sa ako dobrovoľník. Zatiaľčo sledovali veľkú skupinu 40 kamzíkov, Kate, Keith a Rosemary mali šťastie a videli malé, pravdepodobne mladého medveďa, ako prebehol cez hrebeň len nejakých 20 metrov od nich a kamzíkov. Našli sme tiež čerstvé znaky medvedice s dvoma mladými, neďaleko od turistickej chaty pod Ďumbierom, odkiaľ sme vyrážali. Z tmavo-zelenej až olejovo-čiernej farby trusu bolo jasné, že sa kŕmili prevažne trávou, čo je typické pre medvede hnedé v tomto období roka. Rýchly prieskum ukázal, že ich však prilákali aj odpadky z kuchyne, odhodené v kríkoch neďaleko chaty. Aj uprostred nerušenej prírody s bohatstvom prirodzenej potravy, sú zvyšky jedla od človeka - bohaté na cukor, tuk a bielkoviny - obrovským lákadlom pre medvede, a preto musia byť starostlivo skladované a zvyšky dôkladne odstránené.

A akoby aktivít na jeden mesiac nestačilo, 22-24. júna ma pozvali prezentovať na tému "Medveď, vlk a rys - prevencia a ochrana" do Vysokých Tatier na XI. ročník odbornej konferencie s medzinárodnou učasťou - Manažment miest a obci – "Právne aspekty súvisiace so spoločenskými, domácimi a voľne žijucími živočími".

Máj

Renovácia vonkajšku nášho domu v Liptovskej Porúbke je skoro ukončená, ako aj obytná časť a kancelária. Keď som prišiel prvýkrát na Slovensko v roku 1996, obdivoval som tradičnú architektúru, predovšetkým drevenice s modrou omietkou, preto sme sa rozhodli tieto prvky použiť. Dom postavil Svetlanin starý otec v tridsiatych rokoch 20. storočia na základoch svojej kováčskej dielne. Dúfame, že to nebude už dlho trvať, pokým budeme môcť ponúknuť aj ubytovanie v tejto nádhernej lokalite hneď na okraji národného parku Nízkych Tatier.

Vďaka Štefanovi Šramkovi, námestníkovi Asociácie horských sídel na Slovensku (AHSS), sme mali možnosť 6. mája na valnom zhromaždení v Mýte pod Ďumbierom sa prezentovať pred viac ako 50 vedúcimi osobnosťami obcí a členmi AHSS. Uviedli sme prezentáciu pod názvom: "Medveď, vlk a rys - prevencia a ochrana", spolu s našou putovnou výstavou "Medvede a my".

Apríl

Na tohtoročný výlet sme sa s kamarátom Davom Lintottom vybrali na niekoľko dní do Börzsöny v Maďarsku. Ako to súvisí s medveďmi na Slovensku? V roku 1984 tam bol zastrelený medveď, ktorý pochádzal určite zo Slovenska. Manželka Petra Beda - člena SWS - Emese, si pamätá na túto udalosť, keď bol zastrelený medveď vystavený v ich dedine. Táto oblasť je nádherná svojimi bukovými lesmi v okolí povodia Dunaja. Peter tam pomáha rangerom z národného parku pri monitorovaní jediného rysa. Avšak nevyskytujú sa tu žiadni vlci či medvede, od spomínaného prípadu spred 27 rokov. Ani nám sa tu nepodarilo nájsť nejaké znaky po týchto šelmách.

Na potulkách prírodou 10. apríla v okolí Jalovca sme boli svedkami čulej aktivity mravcov. Videli sme niekoľko obrovských mravenísk doslova pokrytých hmíriacou sa masou mravcov. Mravce, ich vajíčka a larvy sú dôležitou zložkou potravy medveďov, predovšetkým na jar a v lete.

Anglická firma Hotline Electric Fencing Limited nám veľkoryso sponzorsky poskytla vybavenie postačujúce na tri medveďom odolné elektrické ohradníky. Naše predošlé skúsenosti ukázali, že správne nainštalované a udržiavané elektrické oplotenia sú veľmi účinným spôsobom zníženia problémov s medveďmi. Dostali sme žiadosť o pomoc z chaty Červenec v TANAPe, ktorú sme navštívili 1. apríla. Táto chata hlboko v horách, obklopená lesmi, je od minulého roku pravidelne navštevovaná medveďom alebo medveďmi, prilákanými pachom zo skladu na odpad. Hoci bolo stále problematické dostať sa na miesto po fľakoch snehu a ľadu hoci aj traktorom s reťazami, medveď tam už bol pred nami.

Marec

Po rokoch nášho neúnavneho apelovania na Ministerstvo, aby boli efektívne využívané preventívne opatrenia namiesto nepotrebného zabíjania medveďov, sme konečne uvideli prvé plody našej práce. Naznačujúc hlavné zmeny v politike, pán minister životného prostredia Jozsef Nagy a riaditeľ Štátnej ochrany prírody SR pán Ján Zuskin na tlačovej konferencii na Donovaloch 29. marca zdôraznili význam krokov na zníženie konfliktov medvede-ľudia, namiesto spoliehania sa na odstrel medveďov ako spôsob riešenia problémov, ktoré sa už vyskytli. Požiadali nás, aby sme prezentovali náš medveďom nedostupný kontajner, ktorý sme pripravili a prvýkrát úspešne otestovali v roku 2007. Je to len začiatok dlhej cesty, pokým sa tieto opatrenia udomácnia na Slovensku, avšak je to už náznak začiatku novej éry spolužitia medvede - ľudia. Dúfajme.

Medvede sú teraz aktívne vo viacerých lokalitách, napríklad v Tatrách a vo Veľkej Fatre. Je medzi nimi aj dospelý samec v Západných Tatrách, ktorému bol približne pred 3.5 mesiacmi v jeseni, pred zimným spánkom nasadený monitorovací obojok. Zamestnanci národného parku oznámili, že medveď vyšiel zo svojho brlohu v jaskyni 5. marca. Podľa slov riaditeľa Tatranského národného parku Pavla Majka, do konca mesiaca tento medveď prešiel cez hlavnú cestu a sa sťahoval do susedného pohoria, Chočské vrchy. Vo východnej časti Nízkych Tatier 6. marca objavili Peter Bedo a Balázs Ferenczi zvyšky po "súboji" medzi medveďom a plastovou krhlou na polievanie. Krhla súboj prehrala. Zdá sa, že medveď ju vyňuchal a potom vyhrabal z pod snehu. Peter natrafil na čerstvé medvedie stopy už 20. februára vo Veľkej Fatre.


Foto: Peter Bedo, Balazs Ferenczi, Robin Rigg

Február

Zdá sa, že rok 2011 by mohol byť rokom výrazných zmien v manažmente medveďov na Slovensku. Uvítali sme vyhlásenie Ministra životného prostredia Józsefa Nagya z 17. februára o množstve opatrení na znižovanie konfliktov medzi ľuďmi a medveďmi. Tieto opatrenia zahŕňajú inštalovanie odpadkových košov odolných voči medveďom, informačnú kampaň na vzdelávanie verejnosti a nové postupy pri zaobchádzaní s problémovými medveďmi. Vo všetkých týchto oblastiach vyvíjame aktívnu činnosť od roku 2003, kedy sme spustili projekt BEARS. Odvtedy sme opakovane vyzývali Slovenské vládne orgány na zavádzanie opatrení, ktoré sa osvedčili ako účinné. Dostali sme príležitosť prezentovať našu prácu na Ministerstve životného prostredia a domnievame sa, že ak sa plánované zmeny správne zavedú do praxe, mohli by byť prospešné pre ľudí aj medvede.


Foto: Nuria Selva, Martin Straka

V rámci projektu "Spracovanie stratégie hospodárenia vybraných ohrozených a konfliktných živočíšnych druhov v Poľsku" nás Prírodovedecká univerzita vo Varšave pozvala, aby sme sa zúčastnili na Medzinárodnom workshope zameranom na spracovanie stratégie manažmentu populácie medveďa hnedého a iných veľkých šeliem v Poľsku. Cieľom tohto workshopu bola konzultácia s odborníkmi vládnych aj mimovládnych organizácii zaoberajúcimi sa manažmentom a ochranou medveďa hnedého v Poľsku, Českej republike, na Slovensku a Ukrajine. Dr. Jon Swenson (Nórsko/Švédsko) a Dr. Djuro Huber (Chorvátsko), ktorí patria medzi popredných odborníkov na medvede v Európe, sa tiež zúčastnili tohto workshopu. Dôraz sa dával hlavne na potrebu zlepšenia komunikácie a spolupráce, ako aj na efektívne preventívne opatrenia (elektrické oplotenie, odpadkové koše zabezpečené voči medveďom, vzdelávanie verejnosti). Keďže dôležitým cieľom workshopu bolo posilnenie spolupráce medzi susediacimi krajinami v Karpatskej oblasti, dúfame, že to podnieti Slovenské vládne orgány, aby zaujali rovnaký postoj.

Január

Po minuloročnom úspechu projektu "Biela divočina: vlky a rysy v zimných Tatrách", ktorý bol zaradený v časopise National Geographic Adventure medzi "25 najlepších nových ponúk 2010", pokračujeme aj v roku 2011. Projekt zapája do procesu výskumu dobrovoľníkov zo zahraničia, miestnych obyvateľov, pracovníkov národných parkov, lesníkov a poľovníkov ako aj všetkých dobrovoľníkov zo Slovenska. Pod vedením skúsených vedúcich, dobrovoľníci stopujú vlkov a rysov a zbierajú vzorky na rozbor DNA, čo umožní odhadnúť minimálny počet jedincov v danej oblasti ako aj rozpoznať nežiaduce zmeny, ktoré by naliehavo vyžadovali zásah.