Úvod O nás Denník Kniha návštev e-Shop Ako pomôcť Viac Kontakt

SWS projekt BEARS

"Vzdelávanie, informovanosť a výskum medveďov na Slovensku"

So zvýšením početnosti medveďa hnedého (Ursus arctos L.) na Slovensku v druhej polovici 20. storočia, vzrástli aj konflikty medzi človekom a medveďom. Nebezpečná situácia nastane, napr. keď je nedbalo uložená potrava či odpadky. Negatívne stránky medveďa sú častokrát v správach, čo u ľudí vyvoláva strach.

Na túto situáciu reagovala naša spoločnosť SWS projektom BEARS - "Vzdelávanie, informovanosť a výskum medveďov na Slovensku". Našou snahou je hlavne redukovať negatívne pocity verejnosti z medveďov a viesť k lepšiemu spolužitiu s nimi. Cieľom projektu je:

 • zvýšiť toleranciu a pochopenie medveďov na Slovensku
 • zvýšiť vedomosti verejnosti o tom, ako byť v bezpečí na území s výskytom medveďov
 • otestovať, nainštalovať a propagovať preventívne opatrenia
 • poskytnúť najlepšie informácie získané vedeckým výskumom
 • povzbudiť aktívny záujem detí a mládeže o prírodu
 • prispieť k vedeckému výskumu medveďov
 • zlepšiť kvalitu údajov k dispozícii pre manažérov
 • podporovať ochranu medveďov a ich prirodzených biotopov
 • S projektom sme začali v roku 2003 prieskumom verejnej mienky o medveďoch, vlkoch a rysoch. Zistili sme neutrálne až pozitívne postoje voči medveďom. Úroveň vedomostí obyvateľov a turistov ako sa treba správať na území s výskytom medveďa, však bola dosť nízka. Najčastejšie citovaný bol nedostatok informácií a problémy s ľuďmi, ako dôležité problémy manažmentu tohto druhu. Viac ako 90% respondentov prejavilo záujem dozvedieť sa viac o veľkých šelmách. Preto sa náš projekt zameriava na osvetovú činnosť. Doteraz sme pracovali na nasledovných aktivitách a materiáloch:

  Povedomie verejnosti, vzdelávanie a informácie:

 • webová stránka
 • besedy pre učiteľov
 • súbor metodicko-didaktického materiálu pre učiteľov "Po stopách medveďov"
 • slovenská verzia filmu "Ako byť v bezpečí na území s výskytom medveďov"
 • tábor "Medvede a príroda" a ďalšie terénne aktivity pre deti a mládež
 • výstavy fotografií s náučným textom o medveďoch
 • literárno-výtvarné súťaže pre deti a mládež
 • prezentácie a besedy pre dospelých a deti
 • informačné letáky
 • pravidelný kontakt s novinármi
 • kalendáre, pohľadnice, samolepky, tričká
 • Prevencia a obmedzovanie škôd:

 • spôsoby ochrany hospodárskych zvierat
 • návrh a inštalácia medveďom nedostupných kontajnerov
 • Výskum a monitoring:

 • prieskum verejnej mienky
 • štúdium ekológie medveďa
 • monitorovanie a vyčíslenie konfliktov medzi medveďom a človekom
 • vypracovanie stratégie zredukovania konfliktov
 • V rámci projektu BEARS sme vytvorili prvú a jedinú stránku na Slovensku, ktorá sa venuje medveďom komplexne. Poskytuje pestrý zdroj informácií, zaujímavé články, aktuálne správy a pozorovania, a pre mílovníkov fotografií galériu medveďov zo Slovenska aj iných kútov sveta. Naučíte sa, ako ochrániť seba aj medvede - budete vedieť ako sa správať, keď sú nablízku.