Úvod O nás Denník Kniha návštev e-Shop Ako pomôcť Viac Kontakt

Elektrické oplotenia

Ak sú elektrické oplotenia dostatočne silné a poriadne inštalované, môžu byť veľmi účinné pri odplašení šeliem v rôznych situáciách, vrátane fariem, včelínov, kontajnerov s odpadom, skladov potravín a kempov. Existuje viac druhov dostupných oplotení. Kľúčovými bodmi pri výbere elektrických ohrád je počet, výška a vzdialenosť drôtov, typ zdroja a efektívnosť uzemnenia. Ideálne by sa mali používať 4 a viac drôtov, nie viac ako 30 cm vzdialené od seba. Najspodnejší drôt má byť umiestnený nie viac ako 20 cm nad zemou a najvrchnejší 1 až 1,5 metra vysoko.

Odpadky, sklady potravín, budovy

Kontajnery na odpad, potravinové sklady, kuchyne a iné budovy, pri ktorých je riziko, že prilákajú medvede, môžu byť ochránené od nevítaných návštevníkov elektrickými oplôtkami. Takto sú zabezpečené kontajnery a rekreačné zariadenia v Poľsku, napríklad v blízkosti Morského Oka vo Vysokých Tatrách, kde sa to veľmi osvedčilo.

Včelíny

Úle je potrebné uložiť najmenej 1 meter do vnútra ohrady. Ochrániť energický zdroj a batériu od krádeže či poškodenia je možné umiestnením do vnútra ohrady. Dodatočná ochrana proti krádeži môže byť zabezpečená uložením zdroja a batérie do úľa bez včiel s aktívnymi úľami uloženými navrchu.

Dobytok

Elektrické ohradníky môžu byť veľmi účinné pri ochrane čried oviec a dobytka. Pri úspešnom projekte v Rumunsku sa využíva zdroj A3500, ktorý produkuje elektrické napätie (5000-8000V) elektrické impulzy (max. 1/sek) do vedených drôtov. Plastové izolátory sa využívajú na upevnenie 5 drôtov na drevené koly vo výške 20, 40, 60, 80 a 100 cm. Železná tyč (60-70 cm) sa používa na uzemnenie a zariadenie má tiež hromozvod na ochranu zdroja. Elektrinu dodáva 100W batéria z auta. Dobytok sa rýchlo naučí vyhýbať elektrickým drôtom, ale treba ho sledovať hlavne zo začiatku, aby sa vyhlo poškodeniu oplotenia.

More:

"Practical electric fencing resource guide: controlling predators"
"Carnivore Damage Prevention News 5"