Úvod O nás Denník Kniha návštev e-Shop Ako pomôcť Viac Kontakt

Besedy a výlety

Poznávacie výlety

Ak ešte nemáte tip na školský výlet, máte radi prírodu a nerobí vám problém prejsť zopár kilometrov po lese... máme tu niečo pre vás: školský výlet "Šelmy a ich korisťou". Vydajte sa s nami po stopách medveďa, vlka či rysa do nádhernej prírody na Liptove. Ukážeme vám stopy či iné znaky prítomnosti týchto zvierat, možno sa nám podarí priamo pozorovať niektoré zvieratá, porozprávame vám skutočné príhody a skúsenosti s nimi, aj o tom ako sa naučiť bezpečne pohybovať v horách a chrániť tieto živočíchy.

Besedy, poznávacie výlety, dobrovoľnícka činnosť pre triedy a krúžky. Priamo v "krajine našich najväčších šeliem" si môžete overiť svoje poznatky o živote medveďov a vlkov. Hravou formou sa naučíte napríklad hľadať jednotlivé znaky prítomnosti zvierat, výtvarnými aktivitami vyjadríte svoje pocity. Nezabudnuteľným zážitkom určite bude stretnutie sa s turistami z inej krajiny, ktorí k nám prišli pozorovať šelmy vo voľnej prírode a dobrovoľne pomáhať v ich ochrane. Poznávanie, zábava, zážitky, priateľstvá...

Letný tábor "V krajine medveďa"

Beseda: "Po stopách šeliem"

1. základné informácie o medveďoch v SR a vo svete
- zaujímavosti z vedeckého výskumu

- ako sa správať pri stretnutí s medveďom
- prečo sa medvede stanú synantropnými
- ako sa vyhnúť problémom - preventívne opatrenia

3. diskusia

4. základné informácie o vlkoch v SR a vo svete
- zaujímavosti z vedeckého výskumu
- pravda a mýtus o vlkoch
- vzťah lovec a korisť

5. informácie o webovej stránke, publikáciách, činnosti a cieľoch spoločnosti SWS v rámci projektu B.E.A.R.S.

6. možnosť zakúpenia si didaktických materiálov, pohľadníc a samolepiek

Beseda je určená hlavne pre učiteľov a žiakov. Trvá približne 4 hodiny. Minimálny počet účastníkov je 20.

Beseda "Po stopách šeliem" v r.2007

Prednáška: "Stretnutie s medveďom"

1. základné informácie o medveďoch v SR a vo svete
- zaujímavosti z vedeckého výskumu

- ako sa správať pri stretnutí s medveďom
- prečo sa medvede stanú synantropnými
- ako sa vyhnúť problémom - preventívne opatrenia

3. diskusia

4. informácie o webovej stránke, publikáciách, činnosti a cieľoch spoločnosti SWS v rámci projektu B.E.A.R.S.
- zaujímavosti z vedeckého výskumu
- pravda a mýtus o vlkoch
- vzťah lovec a korisť

5. možnosť zakúpenia si didaktických materiálov, pohľadníc a samolepiek

Prednáška je súčasťou otvorenia rovnomennej výstavy, určenej pre širokú verejnosť. S filmom trvá približne 2 hodiny.

Výstavu je možné si objednať a bezplatne zapožičať do škôl a iných vzdelávacích inštitúcií.

Prednáška "Stretnutie s medveďom" v r.2007


Informacie a objednávky na emailovej adrese info@slovakwildlife.org