Úvod O nás Denník Kniha návštev e-Shop Ako pomôcť Viac Kontakt

Mýtus a skutočnosť

O medveďoch počúvame z rôznych zdrojov: rozprávok, televízie, od horárov, bačov, turistov či chatárov. Veľa informácií sa však šíri bez toho, že by si ľudia overili ich pravdivosť.

1. "Medvede sú po zime vyhladované, a preto nervózne a pre človeka ešte nebezpečnejšie."

2. "Keď sa medveď postaví na zadné, chce zaútočiť."

3. "Keď sa medveď približuje k nám, je dobré utekať dole kopcom, lebo jemu sa tak beží tažšie."

4. "Medvedica s mláďatami môže zaútočiť na človeka."

5. "Ak vidím medveďa blízko hotela či chaty, je hladný a môžem mu pomôcť, ak mu čosi dám."

6. "V lese je dobre rozprávať sa, alebo si spievať, aby o nás medveď vedel už skôr."

7. "Ak mám so sebou psa, môže ma ochrániť pred medveďom."

8. "Mláďatá medveďa sú milé a neškodné, môžem ich fotografovať alebo nerušene pozorovať."

9. "Keď sa na jednom mieste zhromaždí viac medveďov, je to dôkaz, že medvede sú na tom území premnožené."

10. "Ak medveď zaútočí a nemáš možnosť uniknúť, treba si rýchlo ľahnúť na zem a hrať mŕtveho."