Úvod O nás Denník Kniha návštev e-Shop Ako pomôcť Viac Kontakt

Kedy sú nebezpečné

Stretnúť medveďa ešte neznamená, že na nás zaútočí. Je to len malé percento zo všetkých možných stretnutí. Najbežnejšia je situácia, keď sa vám medveď vyhne, alebo zostane ukrytý bez toho, aby ste o ňom vedeli. Hoci je medveď opatrný a pred človekom najčastejšie utečie, ku konfliktom občas dochádza. V mnohých prípadoch môže vhodné správanie do značnej miery ovplyvniť výsledok stretnutia s medveďom (vid. Čo robiť pri stretnutí?). Ešte lepšie je uplatniť preventívne opatrenia, aby ku kritickej situácii nedošlo.

Medveď hnedý na Slovensku nepovažuje človeka za svoju korisť, nesnaží sa nás zožrať. Prečo sú teda niektorí ľudia zranení medveďom? Celkovo sa situácie, pri ktorých dôjde ku zraneniam medveďom, dajú zaradiť do dvoch kategórií. Takmer všetky útoky na človeka sú buď obranné alebo spôsobené synantropným tzv. "kontajnerovým" medveďom. V prvom prípade medveď reaguje v sebaobrane, pretože sa cíti ohrozený, napríklad, ak sme ho prekvapili, vyrušili alebo vyprovokovali. Druhý prípad môže nastať vtedy, keď je medveď zvyknutý na ľudí a snaží sa od nich získať potravu.

Medveď sa cíti ohrozený, reaguje v sebaobrane

Medveď môže zaútočiť, keď sa cíti ohrozený, reaguje v sebaobrane. Napríklad, keď sa dostaneme príliš blízko, je zranený (napr. postrelený), prekvapíme ho, chráni svoju potravu, alebo si samica chráni mláďatá. Útok môžu vyprovokovať aj psy alebo krik. Schopnosť spoznať rôzne znaky, ktoré necháva za sebou, ako aj jeho najčastejšiu potravu a zvyky, vám pomôže vyhnúť sa neočakavanému stretnutiu s medveďom.

Je možné prekvapiť medveďa, ktorý nás nezaregistroval napríklad v prípadoch, keď nás nezacíti lebo vietor nefúka smerom k nemu, medveď oddychuje skrytý v hustom poraste, alebo môže byť sústredený na potravu. Čím bližšie ste k medveďovi v momente, keď vás zaregistruje, tým väčšia je pravdepodobnosť, že bude reagovať defenzívne – v sebaobrane. Väčšina útokov začína, keď sa človek stretne s medveďom na vzdialenosť menšiu ako 20m. Ak je medveď vo vzdialenosti väčšej ako 100m a nejde smerom k vám, riziko útoku je minimálne.

Medveď je zvyknutý na ľudí, snaži sa od nich ziskať potravu

Iná situácia je medveď prilákaný potravou a zvyknutý na prítomnosť človeka, tzv. synantropný alebo "kontajnerový" medveď. Čuch je u medveďa lepší ako u väčšiny psov, dovedie ho z veľkej vzdialenosti ku potrave. Niekedy môže vyhľadávať potravu v okolí ľudských obydlí. Na začiatku sa placho približuje v noci. Ak sa mu nič nestane a ľahko získa potravu, postupne sa naučí prekonať plachosť pred ľuďmi a vracia sa na to miesto.

Na prvý pohľad tieto medvede môžú vypadať krotké a rozkošné. Neraz ich ľudia prikrmujú, čím ich len ďalej podporujú v nežiadúcom správaní, ktoré sa môže zmeniť na agresívne. Ľudia boli zranení jedincami, ktoré si zvykli očakávať potravu od človeka a stratili plachosť. Takéto zvieratá musia byť často odstrelené alebo odchytené. Riešenie tejto situácie je zabezpečiť potravu a odpadky tak, aby sa medvede k nim nedostali a v žiadnom pripade nekŕmiť medvede!