Úvod O nás Denník Kniha návštev e-Shop Ako pomôcť Viac Kontakt

Viac

Rozbehli sme projekt BEARS a túto stránku, aby sme poskytli viac pravdivých a kvalitných informácií o medveďoch na Slovensku, ktoré by boli podložené vedeckým výskumom. Kvôli nedostatku materiálov na Slovensku pochádzajú nasledovné linky na webové stránky z iných krajín a sú prevažne v angličtine (niektoré tiež v nemčine alebo iných jazykoch).

Všeobecné informácie o medveďoch

Všetkých osem druhov medveďov žijúcich vo svete je opísaných na webových stránkach International Association for Bear Research and Management (IBA), ktorej členovia patria medzi najlepších odborníkov v oblasti medveďov.
O druhoch medveďov vo svete sa dozviete aj na Bear Planet a bears.org.

Preventívne opatrenia

Niektoré z najlepších rád ako minimalizovať riziko zranenia medveďom sú publikované v sérii videoklipov Safety in Bear Country Society. Oficiálnu slovenskú verziu filmu už pripravila SWS - Spoločnosť pre výskum, vzdelávanie a spolužitie s prírodou.
Najlepšiu knihu tohto žánru "Bear attacks: their causes and avoidance", napísanú profesorom Stephen Herrerom, si môžete objednať v internetovom obchode Amazon. Vynikajúce rady a tipy ako minimalizovať konflikty s medveďom sú zverejnené na stránkach Get Bear Smart Society, Alaskan Department of Fish and Game a Living with Wildlife.

Niekoľko stránok v Severnej Amerike ponúka špeciálne kontajnery na odpadky:
Bear Proof Containers
Bear Proof Inc.
UnBearAble Bins Inc.
Bear Saver
Tahoe Council for Wild Bears
Haul All

Tradičným a medzi najlepšími spôsobmi ochrany dobytka sú ovčiarske strážne psy.
Modernejším spôsobom zamedzenia prístupu medveďom nielen k dobytku ale aj k včelstvám, kontajnerom, sadom atď. je elektrická oplotka. Chovatelia vo Venezuele používajú zaujímavé riešenie napájania elektrického oplotenie solárnymi panelmi.
Informácie o ďalších spôsoboch ako predchádzať alebo minimalizovať konflikty s medveďmi sú prístupné v bulletíne "Carnivore Damage Prevention News", ktorý si môžete stiahnuť z Swiss large carnivore project.

Výskum, ochrana a manažment

Large Carnivore Initiative for Europe (LCIE) je sieť organizácií a expertov z 25 krajín, pracujúca na zabezpečení životaschopnej populácie veľkých šeliem v koexistencii s človekom. Jej členovia pripravili Akčný plán na záchranu Medveďa hnedého (Ursus arctos) v Európe. Tento akčný plán bol odsúhlasený Radou Európy a vydaný ako oficiálny dokument, ktorý je súčasťou Dohovoru o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť (tzv. Bernský dohovor), ktorú podpísala aj Slovenská republika. Je ho možné stiahnuť zo stránky LCIE. Ďaľšie informácie o šelmách nájdete na stránke Carnivore Conservation.

Na nasledovných stránkach sú zverejnené informácie o aktuálnych projektoch týkajúcich sa medveďov vo viacerých Európskych krajinách:
Scandinavian Brown Bear Research Project
Carpathian Brown Bear Project
Medvedi.si, Slovinsko
Kuterevo bear sanctuary, Chorvátsko
Medo Brundo, Chorvátsko
Arcturos bear sanctuary, Grecko
Brown Bear Foundation, Španielsko
Carpathian Large Carnivore Project, Rumunsko (1993-2003)