Úvod O nás Denník Kniha návštev e-Shop Ako pomôcť Viac Kontakt

Vedecký výskum

Straty oviec spôsobené veľkými šelmami

Rozsah a súvislosti predačných útokov na ovciach veľkými šelmami v r. 2001-03 boli skúmané na národnej, regionálnej a miestnej úrovni. Osemnásť z 19-ich správnych regiónov so stálou prítomnosťou medveďa aj vlka a ďalších dvoch so stálou prítomnosťou vlka ale nie medveďa sme navštívili počas augusta a septembra, aby sme zistili podmienky chovu oviec na salašoch, straty a antipredačné preventívne opatrenia.

Výsledky sú v súlade s niekoľkými všeobecnejšími vlastnosťami konfliktov šelmy-dobytok aj inde v Európe, napríklad zaznamenané straty sú najväčšie v prípade vlka a najmenšie v prípade rysa a celková škoda je menšia ako 1% dostupného dobytka. Na Slovensku je podľa našich výsledkov strata oviec medveďom pomerne malá a menšia ako v niekoľkých regiónoch v Európe, kde bol oveľa nižší počet šeliem. Pravdepodobne toto je aspoň čiastočne spôsobené stálou prítomnosťou pastierov a používaním niektorých preventívnych opatrení aj to, že je relatívny dostatok iných zdrojov potravy. Vysoké straty boli všeobecne spájané s nízkou starostlivosťou a/alebo nedostatočnými preventívnymi ochrannými opatreniami.

Len 28 zo 152 čried (18,4%) malo nainštalované elektrické oplôtky. Zaznamenali sme aj niekoľko prípadov, keď sa vysoké straty stali aj napriek používaniu pastierskych strážnych psov (PSP). Dôvodom pravdepodobne bolo, že na 80,6% salašoch boli PSP permanentne uviazané, čo im neumožnilo aktívne chrániť čriedu. Projekt "Ochrana oviec a záchrana veľkých šeliem" bol určený na obnovenie tradície používania PSP na Slovensku, keď sa psy môžu voľne pohybovať a sú dobre naviazané na ovce. V prípade používania takýchto PSP na salašoch v rámci projektu sa zaznamenali nižšie straty v r. 2002 (n = 13, P < 0,001) v porovnaní s inými čriedami v tých istých regiónoch. Maximálne straty na jednom salaši v prípade používania PSP v rámci projektu bolo 5 oviec, pričom na salašoch, kde neboli použité PSP to bolo až 66 oviec. Zdá sa, že správne používanie PSP môže zabrániť vysokým stratám ako je v prípade nadbytočného zabíjania. Viac ...