Home About Diary Visitors' book e-Shop How to help Links Contact

FAQ

In this section you will find answers to some of the most frequently asked questions. These are not just our personal opinions: this page is not a private "blog". The information comes from scientific research, the advice is the collective opinion of leading experts.

Are bears in Slovakia over-populated?

Locusts and other insects or rodents such as lemmings can become over-populated: they eat all the food available in the area and then either die off or have to move elsewhere. Their populations have typical cycles: at first their numbers increase rapidly, but then fall sharply. The bear does not do this: it is a so-called "K-strategist". This means that, like those of people, populations of bears are more or less stable under natural conditions. Unlike insects or rodents, bears live for a relatively long time, have relatively few young (female brown bears usually gives birth to 1-4 young every 2 or 3 years) and care for them intensively over a long period. It is thought that, rather than using up their food sources, bears play a role in spreading the seeds of forest fruits.

In the 1930s there were only about 20 individuals left in Slovakia and bears were threatened with complete eradication by hunting. For 30 years hunting was banned and the number of bears increased. This does not mean that they have “over-populated”: they have recovered naturally. Within Europe there are more bears in Romania, Bosnia and Herzegovina, Sweden, Finland and Russia and relatively high numbers can also be found in Croatia, Slovenia and Bulgaria.

Learn more about population biology.

Je medveďov už príliš veľa?

Mnoho ľudí si myslí, že existuje nejaký "ideálny stav" alebo "optimálny počet" medveďov. Podľa nich, keby ich bolo len toľko, medvede by zostali vždy v horách a nechodili by do dediny, na odpadky, alebo by nenapadali ani ľudí. To je bohužiaľ nezmysel. Potvrdia to napríklad zoológovia v talianskych Alpách, kde majú asi len 20 medveďov a približne 50 ich žije v celých Alpách. Napriek pomerne nízkemu počtu medveďov, v roku 2002 jeden samec sa túlal po uliciach mesta Trento a v roku 2003 si jedna samica zvykla chodiť k ľudským sídlam, kde sa kŕmila odpadkami. Počet medveďov teda nie je jediný a možno ani hlavný faktor, ktorý sa rozhoduje o tom, aké problémy spôsobujú ľudom. Je logické, že ak necháme potravu alebo odpadky dostupné v blízkosti lesa, je šanca že k ním príde medveď. Najlepší spôsob ako sa vyhnúť problémom s medveďmi je jednoznačne uplatňovať preventívne opatrenia

Ako sa máme zachovať, ak sa stretneme s medveďom?

Napriek tomu, že každý medveď aj okolnosti sú rozdielne, ľudia zaoberajúci sa medveďmi zistili, že ich konanie sa dá omnoho viac predvídať ako si väčšina z nás myslí. Ak bývate alebo pracujete na území s výskytom medveďov, alebo navštevujete takéto oblasti, mali by ste vedieť predvídať najčastejšie situácie, kedy sa môžete stretnúť s medveďom. Je dobré si v duchu premietnuť, ako by ste mali reagovať. Tieto vedomosti a príprava vás môžu posilniť, aby ste sa vhodne správali pri stretnutí s medveďom a vyhli sa útoku. Rady v časti Čo robiť pri stretnutí? sú spoločným názorom popredných odborníkov na túto tému.

Mali by sme sa báť medveďov?

Hoci je väčšina medveďov opatrná a človeku sa najčastejšie vyhne, ku konfliktom dochádza. Na Slovensku býva ročne do 10 ľudí vážnejšie zranených medveďom. Výsledky z vedeckého výskum ukazujú, že ide o dva typy konfliktov. Najčastejšie sa to stane vtedy, keď ľudia prekvapia medveďa pri náhodnom stretnutí zblízka a medveď zaútočí v sebaobranne. Riziko, že medveď reaguje na človeka defenzívne je vyššie ak je medveď postrelený alebo inak poranený, ak ide o samice s mláďatami, je medveď pri koristi, nablízko je brloh alebo je pes prítomný. Iný prípad je, keď si medveď zvykne chodiť na odpadky, stratí plachosť a stane sa agresívnym. V oboch prípadoch, najlepší spôsob ako sa vyhnúť problémom s medveďmi je uplatňovať preventívne opatrenia. Tým môžete znížiť vaše šance na stretnutie sa s medveďom. Tiež je rovnako dôležité, aby ste ho neprilákali.

Prečo chodia medvede do blízkosti ľudských sídiel?

V Kanade a na Aljaške majú síce tisíce kilometrov štvorcových divočiny, ale keď tam ľudia postavia napríklad ropovod s prečerpávacou stanicou, tak si medvede nový objekt s nájomníkmi prídu prezrieť. Prečo? Lebo medvede sú zvedavé a aj si dosť rýchlo zvyknú využívať nové zdroje potravy, ktoré sú k dispozícii. Ich čuch je lepší ako u psa, dovedie ich aj z veľkej vzdialenosti ku potrave. Aj na Slovensku hľadajú potravu v blízkosti obydlí. Ak ľahko získajú potravu alebo odpadky z hotela či chaty, postupne sa naučia prekonať plachosť pred ľuďmi a vracajú sa na to miesto. Keď v sade na okraji dediny nepozbierajú úrodu jabĺk či slivky, vôňa popadaného a prezretého ovocia môže prilákať medvede z niekoľkokilometrovej vzdialenosti.

Ak sa chceme vyhnúť problémom s medveďmi, je napríklad dobré uložiť stravu aj odpadky tak, aby sa k nim medveď nedostal. Veľa ľudí by však radšej nechalo medveďa odstreliť. Tým sa situácia ale nerieši, lebo ak aj naďalej nechávajú otvorene odpadkové kontajnery na okraji lesa, môže tam prísť ďalší medveď.

You can send more of your questions about bears in Slovakia. If you have a question of a personal nature, write your email address as well. We cannot guarantee that we will answer all questions.


Enter numbers: thirtysix